strömbrytare

I princip kan strömningsdelningsomkopplaren grovt delas in i en mekanisk strömbrytare och en elektronisk strömbrytare.

Den mekaniska principen är en paddeltyp, turbintyp, kolvtyp, gravitationstyp etc.

Den elektroniska principen innefattar termisk strömbrytare, elektromagnetisk strömbrytare, ultraljudsgivare och liknande.

Flödesbrytare startar arbetet när vattnet rinner och det kopplas ur när det inte finns vatten- eller vattenbrist, vilket innebär att man spelar en omkopplingsfunktion och realiserar larmet. Vanligtvis finns det två ledare, en ledare är ansluten till strömförsörjningen och den andra ledningen är ansluten till styrenheten eller larmet.