Tryckmätare

Tryckmätning är analys av en applicerad kraft av en vätska (vätska eller gas) på en yta. Trycket mäts vanligen i enheter av kraft per yta av ytan.

Många tekniker har utvecklats för mätning av tryck och vakuum. Instrument som används för att mäta och visa tryck i en integrerad enhet kallas tryckmätare eller vakuummätare. En manometer är ett bra exempel, eftersom det använder en kolonn av vätska för att både mäta och indikera tryck. På samma sätt är den ofta använda Bourdonmätaren en mekanisk enhet som både mäter och indikerar och är förmodligen den mest kända typen av mätare.

En vakuummätare är en tryckmätare som används för att mäta tryck som är lägre än det omgivande atmosfärstrycket, som är inställt som nollpunkt, i negativa värden (t ex: -15 psig eller -760 mmHg är lika med totalt vakuum). De flesta mätare mäter trycket i förhållande till atmosfärstrycket som nollpunkten, så denna form av läsning kallas helt enkelt "mättryck". Något som är större än totalt vakuum är emellertid tekniskt en form av tryck. För mycket noggranna avläsningar, särskilt vid mycket låga tryck, kan en mätare som använder totalt vakuum som nollpunkt användas, vilket ger tryckvärden i absolut skala.