flottörbrytare

En flottörbrytare är en typ av nivå sensor, en enhet som används för att detektera vätskenivån i en tank. Omkopplaren kan användas för att styra en pump, som en indikator, ett larm eller för att styra andra enheter.

En typ av flottörbrytare använder en kvicksilveromkopplare inuti en gångjärnsflotta. En annan vanlig typ är en flottör som lyfter en stav för att aktivera en mikrobrytare. Ett mönster använder en svängbrytare monterad i ett rör; en flottör, som innehåller en magnet, omger röret och styrs av det. När flottören lyfter magneten till reed-omkopplaren, stängs den. Flera vassar kan monteras i röret för olika nivåindikeringar av en enhet.

En mycket vanlig applikation är sumppumpar och kondensatpumpar där strömbrytaren detekterar den stigande vätskefyllnaden i sumpen eller tanken och aktiverar en elektrisk pump som sedan pumpar vätska ut tills vätskenivån har reducerats väsentligt, varpå pumpen är avstängd igen. Float switchar är ofta justerbara och kan innefatta betydande hysteres. Det vill säga att växlarens "påslag" -punkt kan vara mycket högre än "avstängning" -punkten. Detta minimerar till-från-cykeln hos den tillhörande pumpen.

Vissa float switchar innehåller en tvåstegs switch. När vätska stiger till utgångspunkten i det första steget aktiveras den tillhörande pumpen. Om vätskan fortsätter att stiga (kanske för att pumpen har misslyckats eller dess urladdning är blockerad), kommer det andra steget att utlösas. Detta steg kan stänga av källan till vätskan som pumpas, utlösa ett larm eller båda.