tryckbrytare

Tryckbrytare används för att styra och övervaka trycket av vatten, olja, bränsle, luft, gas och annat medium.

En tryckbrytare är väldigt viktig liten enhet som möjliggör säkerhet och kontroll i många olika miljöer. Det fungerar som en felsäker enhet för att förhindra att ett antal incidenter uppstår genom att antingen mäta mängden tryck som appliceras och reagerar eller helt enkelt genom att ge ett sätt att minska eller öka olika typer av tryck.

miljöer
• Tryckbrytaren används i många olika typer av miljöer. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, verktygs- och kemiska anläggningar, maskinstillverkningsanläggningar och offentliga byggnader.
Ansökan
• En tryckbrytare används vanligen i samband med någon form av vätska, gas, ånga eller el.
Manuell
• En manuell tryckbrytare är helt enkelt som en ljusbrytare som en person måste gå upp till, för att slå på eller av.
Automatisk
• En automatisk tryckbrytare känner av när trycknivån är för hög eller låg. Det kan svara utan att det behövs mänskligt stöd.
användningsområden
• En tryckbrytare kan öppna utrymmen för att släppa ut ånga eller luft. Det kan stänga av en maskin. Oavsett vilken åtgärd som är etablerad som kommer att förhindra mänsklig eller ekonomisk skada för det specifika scenariot är tryckbrytarens funktion.