flödesmätare

En flödesmätare är en anordning som används för att mäta flödeshastigheten eller kvantiteten av en gas eller vätska som rör sig genom ett rör.

Det finns vissa typer, till exempel, turbontypflödesmätare, elektromagnetisk flödesmätare, vortexavgivningsflödesmätare, ultraljudsflödesmätare och förskjutningsmätare

De flesta av dem används för mätning av naturgas och vätskeflöde. De kan användas för att noggrant mäta flödeshastigheten för vätskor som är elektriska ledande, kaustiska och blandade med vätskor och fasta ämnen. De används allmänt inom industrier av petroleum, kemiteknik, farmakologi, papperstillverkning, elkraft, miljöskydd och så vidare.

FS-P-serie Flödesmätare för oljevätska / oljeolja, den främsta typen av flödesmätare med positiv förskjutning, används för att mäta trycket i rörledningen stängd under fullt rörflöde av fluidflödet. Den har bra anpassning och väsentligen oreglerad mätningstemperatur, tryckförändring och enkel installation.