nivåbrytare

Nivånomkopplare är sensorer med en elektrisk kontaktutgång vid en specifik vätske-, pulver- eller bulknivå. Kapacitans, RF-tillträde, paddla, vibrerande stång och stämningsgaffelmodeller är olika typer av nivåbrytare tillgängliga.

Kapacitansnivåbrytare Traditionell användning är för icke-metalliska material såsom plastindustri, kemisk industri, träindustri, keramik och glasindustri och förpackningsindustri.

RF Admittance Level switch utvecklas från tekniken för kondensatornivåmätning. Det är en slags nivåkontrollteknik som har hängande resistent, mer tillförlitlig, mer exakt och bredare tillämpning. Inträdet i RF-tillträde innebär ömsesidigt motstånd från elektriskt perspektiv. Det består av motstånd, kapacitans och induktans, medan RF refererar till att ge radiofrekvensen hög frekvens.

Roterande paddellivåbrytare applikationer inkluderar gruvning, silor, behållare, mat & dryck och kornsilor.

Tuning Fork Level Switches är kostnadseffektivt val för nivåkontroll av pulver och finkorniga fasta ämnen. De är lätta att använda och applikationer inkluderar gruvdrift, kemisk bearbetning och mat och dryck.

Vibrerande stångnivåbrytare är ekonomiska vid nivådetektering av pulver och bulkfastämnen. Perfekt för silo eller behållare. Sonddesignen möjliggör självrengöring, vilket garanterar ingen uppbyggnad eller överbryggning av material och noggrann detektering.